11
- พฤษภาคม
2017
Posted By : admin
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผม ได้ออกเดินทางจากเกาะสมุยไปเที่ยวในอำเภอคีรีรัฐนิมคม ซึ่งถึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็เกือบ 16.00 น. แล้ว เลยเดินทางไปต่อที่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งเดินทางตาม GPS ของ Google Map ไปเรื่อยๆ เมื่อไปถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่นำไปที่จอดรถซึ่งมีค่าจอดรถยนต์เพื่อนำไปบำรุงซ่อมแซมสถานที่ 20 บาท ก่อนจะเข้าประตู จะมีเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเข้าจุดท่องเที่ยว และตรวจสอบขยะในกระเป๋าแม้กระทั่งกระดาษทิชชู ไฟแช็ค ซึ่งเมื่อเดินเข้าไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงแอ่งลำธาร เวลาประมาณ 17.00 น. น้ำใสมาก

ใส่ความเห็น